THU GIỮ HÀNG TRĂM NGHÌN SẢN PHẨM Y TẾ, MẸ VÀ BÉ CÓ DẤU HIỆU LÀM GIẢ – TƯƠNG ĐƯƠNG GẦN 40 TẤN HÀNG TẠI TỪ SƠN- BẮC NINH